Επιλογή κατεύθυνσης:
 Επιλογή τρόπου εισαγωγής:    
 
 .. Γενικής Παιδείας .. 1ο
Τετράμηνο
2ο
Τετράμηνο
Προσαρμογή
Προφορικού
Βαθμός
Γραπτών
Βαθμός
Πρόσβασης
 Νεοελληνική Γλώσσα
 
 .. Κατεύθυνσης ..
 Αρχαία Ελληνικά
 Ιστορία
 Νεοελληνική Λογοτεχνία
 Λατινικά
 
 Αρχές Οικονομικής Θεωρίας
 .. Ειδικό Μάθημα ..
 Χωρίς ειδικό μάθημα
Αποτελέσματα
Γενικός Βαθμός Πρόσβασης
Μόρια
1ο Επιστημονικό Πεδίο - Ανθρωπιστικές Επιστήμες
2ο Επιστημονικό Πεδίο - Θετικές Επιστήμες
3ο Επιστημονικό Πεδίο - Επιστήμες Υγείας
4ο Επιστημονικό Πεδίο - Τεχνολογικές Επιστήμες
5ο Επιστημονικό Πεδίο - Επιστήμες Οικονομίας και Διοίκησης
 *Προσοχή
  χρησιμοποιήστε τελεία ως υποδιαστολή
 

 

Σχετικά με τις Πανελλαδικές εξετάσεις
Θέματα Πανελλαδικών εξετάσεων προηγουμένων ετών
Μηχανογραφικό