Σχολική χρονιά: 2012-2013
Διάρκεια: 1ο και 2ο τετράμηνο.

Πρόγραμμα 02 «Σχεδίαση & διαχείριση ιστολογίου»


Αν το αγαπήσουμε και το φροντίσουμε μπορεί
να μεγαλώσει ν` ανθίσει και να δώσει καρπούς.

Στόχος η διασφάλιση της γνώσης και της κατανόησης και η ανάπτυξη στάσεων και ικανοτήτων διερεύνησης θεμάτων με παράλληλη ενθάρυνση της αυτονομίας σκέψης, μάθησης και δράσης των μαθητών.

Προαγωγή της συλλογικότητας και συνεργασίας μεταξύ των μαθητών.

Επιλογή και Εξέταση θεμάτων σε τοπικό, εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο προετοιμάζοντας έτσι τους μαθητές να σκέπτονται και να ενεργούν υπεύθυνα ως πολίτες της χώρας τους και του κόσμου.


 

>> Επιστροφή <<