Γενικές Οδηγίες-Δικαιολογητικά-Πρόγραμμα Υγειονομικής Εξέτασης και Πρακτικής Δοκιμασίας Υποψηφίων για την εισαγωγή τους στα Τ.Ε.Φ.Α.Α., ακαδημαϊκού έτους 2024-2025

Γενικές Οδηγίες-Δικαιολογητικά-Πρόγραμμα Υγειονομικής Εξέτασης και Πρακτικής Δοκιμασίας Υποψηφίων για την εισαγωγή τους στα Τ.Ε.Φ.Α.Α., ακαδημαϊκού έτους 2024-2025