Περιβαλλοντικό πρόγραμμα 2022 2023

Σας Παρουσιάζουμε μία από τις δράσεις που έγιναν στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης/Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία του Κ.Ε.ΠΕ.Α./Κ.Π.Ε. Μεσολογγίου με τίτλο “ΒΙΩΣΙΜΕΣ ΠΟΛΕΙΣ: τέχνη για τη ζωή”, το οποίο υλοποίησε το σχολείο μας το σχολικό έτος 2022-2023».

Site

https://lyklechalab.sites.sch.gr/activs/beauty/

Περιβαλλοντικό πρόγραμμα 2022 2023

Από admin